Versieoverzicht

 • Studielasturen voortgang voor docenten (Module SLU)
 • Diverse verbeteringen toegevoegd
 • Diverse problemen opgelost
 • Synchronisatie klassen Magister verbeterd
 • Bekende problemen opgelost
 • Nieuw design plusdocument
 • Printen opdrachten
 • Kopiëren formulieren
 • Account overzicht - Import mutatie toegevoegd (Sync Magister)
 • Stamnummer in het account overzicht
 • Klassen - totaal unieke gebruikers
 • Bekende problemen opgelost
 • Verschillende problemen verholpen
 • PlusDocument
 • Magister Inactive docenten/leerlingen
 • Optimalisaties
 • Enkele problemen opgelost
 • Optimalisaties
 • Enkele problemen opgelost
 • Optimalisaties
 • Enkele problemen opgelost
 • Mogelijkheid uitgever boeken toe te voegen.
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd
 • aanpassen LOB Competenties/Rubrixen
 • Competenties
 • Leertaken kunnen vanaf nu teruggevonden worden in het portfolio
 • Voortgangsopdrachten kunnen vanaf nu teruggevonden worden in het portfolio
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd